فرم ارزش های مجتمع آموزشی دانا

ارزش های ما در مجتمع آموزشی دانا

ولی محترم و همسفر مسیر دانایی،

ضمن عرض سلام و ابراز سپاس از حسن نیت شما نسبت به انتخاب مجتمع آموزشی دانا به عنوان همراه آموزش و تربیت فرزندتان، خواهشمند است ضمن مطالعه این فرم که دربرگیرنده ارزش های درنظر گرفته شده در برنامه راهبردی مجتمع دانا می باشد،

شما هم با اعلام نظر خود، ما را در انتخاب اولویت ها برای سال تحصیلی پیش رو یاری رسانید.

در ۴ بخش دانش، اندیشه، نوآوری، اخلاق ارزش هایی را درنظر گرفته ایم تا در آموزش و تربیت فرزندانمان به آن دست یابیم.

لطفا در هر بخش ۲ اولویت اصلی خود را مشخص نموده و در فرم زیر انتخاب کنید و در انتها فرم را برای ما ارسال نمایید.

با تشکر

ارزش های مجتمع آموزشی دانا
وجوه تمایز مجتمع آموزشی دانا

نمودار مجاور وجوه تمایز مجتمع آموزشی دانا نسبت به سایر مدارس می باشد. از منظر شما ۲ مورد که قابل توجهی بیشتر می باشد کدام است؟

در انتهای فرم این مورد را نیز مشخص نمایید.