برگزاری جلسه تریبون آزاد در دبستان دانا

با هدف رشد اجتماعی دانش آموزان دوره‌ی دوم و شناخت حقوق خود نسبت به جامعه‌ی دبستان و نیز بالابردن روحیه انتقاد از مسئولین و پاسخگو بودن مسئولین نسبت به حقوق دانش آموزان، اولین جلسه‌ی تریبون آزاد با حضور مدیر دبستان و معاونین آموزشی و پرورشی در سالن دبستان برگزار شد.
در این نشست صمیمی، نمایندگان دانش آموزان به طرح سوالات خود پرداختند و در پایان سرکار خانم حسینی و آقایان عسگریان و خرم شاهی با سعه‌ی صدر به سوالات دانش آموزان پاسخ دادند.
این طرح ابتکاری برای اولین بار در دبستان دانا اجرا می‌شود و امیدواریم این فرآیند همچنان ادامه داشته باشد. 👇

danaschool