• آزمون تشخیص املاء+ معنی لغات+ متضادها+مترادف و هم خانواده پایه چهارم مطالعه شود.

  • یک صفحه دیکته نوشته شود. ( پنجم یا ششم)