• پیک آدینه حل گردد.

  • از درس دو بلدرچین و برزگر 2 بار روخوانی شود.

  • کلیه دروس اجتماعی دوره شود.

  • بچه هایی که شکلات هیس و تی تاپ نیاورده اند شنبه بیاورند.