1- از صفحه 58 تا 89 قرآن همه ی موارد مطالعه شود.

2- صفحه 84 تا 86 فارسی خیلی سبز

3- صفحه 146 تا 149 کلاغ سپید