1- صفحه 137 تا 139 کلاغ سپید

2- صفحه 77 و 78 فارسی خیلی سبز

3- مطالعه ی درس جدید هدیه ها

4- تحقیق در مورد خلبانان شهید