اردوی تفریحی شهربازی

تدريس الگوى عددى با استفاده از لگو

زنگ ورزش

جشن قرآن پایه اول

انتخابات شورای دانش آموزی

 

اهدای دیپلم افتخار به دانش آموزان منتخب و شرکت کننده در مسابقات کانگورو

دبستان دانا

 

بازدید و جلب توجه آقای صادق پور (مدیر محترم آموزش و پرورش منطقه یک) و خانم کرمانی (معاون مقطع ابتدایی) و خانم شیخی (کارشناس گروه های آموزشی) از طرح های پروژه جابربن حیان دانش آموزان دبستان دانا

دبستان دانا

 

کسب مقام سوم در چهارمین دوره مسابقات ربوکاپ آزاد دانش آموزی دانشگاه تهران

دبستان دانا