انتخابات شورای دانش آموزی

جشن قرآن

بازدید از باغ کتاب

زنگ ورزش

درس عملی علوم

 

اردوی بازدید از نمایشگاه گل و گیاه

دبستان دانا

 

اهدای دیپلم افتخار به دانش آموزان منتخب و شرکت کننده در مسابقات کانگورو

دبستان دانا

 

بازدید و جلب توجه آقای صادق پور (مدیر محترم آموزش و پرورش منطقه یک) و خانم کرمانی (معاون مقطع ابتدایی) و خانم شیخی (کارشناس گروه های آموزشی) از طرح های پروژه جابربن حیان دانش آموزان دبستان دانا

دبستان دانا

 

کسب مقام سوم در چهارمین دوره مسابقات ربوکاپ آزاد دانش آموزی دانشگاه تهران

دبستان دانا